Inwestycje w Polsce: legalnie i bezpiecznie


 

Jak inwestować w Polsce?

Polska jest jednym z najbardziej perspektywicznych krajów Unii Europejskiej pod względem inwestycji w nieruchomości i prowadzenia biznesu. Państwo prowadzi lojalną i demokratyczną politykę w stosunku do cudzoziemców, pozwala im rozwijać swój biznes na bardzo korzystnych warunkach. Każdy, kto przyjeżdża do Polski z innego kraju i decyduje się na zainwestowanie swoich środków w jej gospodarkę, jest chroniony przez prawo państwa przed każdym możliwym problemem:

 
 • Po pierwsze, inwestor może zapomnieć o bezprawnej ekspropriacji;
 • Po drugie, dochód pochodzący z prowadzenia działalności może być transferowany na dowolną walutę;
 • W końcu, opodatkowanie w Polsce jest dostatecznie elastyczne, co pozwala zaoszczędzić na legalnej podstawie (zwrot podatku  VAT itp.).

Dlaczego warto inwestować w Polsce

Zagraniczny przedsiębiorca ma prawo do wyboru dowolnego rodzaju działalności gospodarczej w Polsce. Możecie zacząć swój biznes od zera, kupić istniejącą firmę lub udział w dowolnej polskiej firmie, nabyć nieruchomość itd.

W 1991 roku weszła w życie polska ustawa o inwestycjach zagranicznych. Opisane są w niej wszystkie typy przedsiębiorstw w Polsce, w które mogą inwestować cudzoziemcy, a także wielkość i sposób inwestowania. Ustawa zawiera również przepisy o ulgach podatkowych dla inwestorów zagranicznych i repatriacji dochodów z inwestycji. Ustawa była nowelizowana kilka razy w ciągu ostatnich lat, ważną zmianą jest zniesienie ograniczeń inwestycyjnych a także wielkości kapitału, który może być wywieziony z Polski.

Nasz pogląd dotyczący inwestycji w Polsce

Jeśli są Państwo zainteresowani finansowaniem polskich projektów, pomożemy w wyborze odpowiedniej gałęzi gospodarki do zainwestowania środków. Znajdziemy najodpowiedniejsze i najbardziej interesujące projekty do inwestowania w Polsce, które staną się dla was stabilnym źródłem dochodu. Zwracając się z zapytaniem do naszej firmy, mogą Państwo liczyć na profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach prowadzenia biznesu za granicą.

W kontekście inwestowania oznacza to: 

 • Poszukiwanie koncepcji inwestycyjnych;
 • Kompleksowa analiza wybranego projektu;
 • Ekspertyza potencjalnego projektu;
 • Obliczenie potencjalnego dochodu z inwestycji;
 • Podpisanie umowy z udziałem tłumacza;
 • Zawarcie kontraktu;
 • Konsultacja z prawnikiem;
 • Informowanie na wszystkich etapach współpracy;

Dodatkowo pomagamy naszym klientom przy nabywaniu istniejących firm w Polsce, inwestowaniu w różne projekty wspólnie z polskimi biznesmenami i uzyskaniu dofinansowaniu w prywatnych firmach.

Aby otrzymać dodatkowe informacje o możliwości inwestowania w Polsce, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more