Dynamiczny, konkurencyjny i innowacyjny charakter niepublicznego rynku kapitałowego (Private Equity) nakłada na doświadczoną i profesjonalną kancelarię prawną obowiązek spełniania kompleksowych wymogów w skali globalnej. Zaczynając od tworzenia funduszy, poprzez strukturyzację inwestycji, a na dostosowywaniu się do regulacji i reagowaniu na fluktuacje na rynkach globalnych i lokalnych kończąc – nasza wszechstronna wiedza o trendach rynkowych i branży pomaga inwestorom w zabezpieczaniu właściwych transakcji z odpowiednimi warunkami, aby minimalizować ryzyko i budować wartość portfela.

Dzięki wysoce zintegrowanemu zespołowi nasza Grupa Private Equity zapewnia realne możliwości oraz wyjątkową analizę inwestorów finansowych na skale globalną, niezależnie od miejsca ich działalności. Oferujemy zaufane partnerstwo w ramach całego procesu inwestycyjnego obejmującego procesy:

  • tworzenia funduszy,
  • nabywania, dodawania i refinansowania,
  • zarządzania przedsiębiorstwem i restrukturyzacji portfela,
  • wychodzenia z rynku.

Dzięki działalności we wszystkich dziedzinach i obszarach, w tym obejmujących podatki, finanse, własność intelektualną, procesy fuzji i przejęć i zatrudnianie – nasi prawnicy zapewniają doradztwo handlowe, rozumieją potrzeby i wykorzystują interdyscyplinarne metody, zapewniając klientom na niepublicznym rynku kapitałowym kompleksowe porady prawne.