Zadłużenie to prawdziwa plaga wśród osób fizycznych, małych firm, międzynarodowych korporacji i rządów. Spłacanie długu z jednoczesnym utrzymaniem wzrostu to walka, z którą zmaga się każdy z tych podmiotów. Jeśli twoja firma musi uporać się z dużym zadłużeniem lub osiągnęła w tej kwestii punkt krytyczny, nasi prawnicy specjalizujący się w restrukturyzacji i niewypłacalności opracują dla Ciebie rozwiązania, które mogą rozwiązać problemy związane zarówno z zadłużeniem krajowym, jak i zagranicznym. 


Zapewniając doradztwo i inteligentne rozwiązania, bazujemy na różnorodnym i zróżnicowanym doświadczeniu naszego zespołu, współpracującego z korporacjami zmagającymi się z długami na całym świecie. Korzystamy z multidyscyplinarnych zestawów umiejętności, w taki sposób, aby jak najlepiej wspierać naszych klientów we wszystkich aspektach ich niewypłacalności. Reprezentujemy Twoje szeroko pojęte interesy, a także współpracujemy z Tobą oraz z pozostałymi interesariuszami, w procesie uproszczania rozstrzygnięć akceptowalnych przez wszystkie strony. Możemy również pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do kapitału, którego potrzebujesz, aby kontynuować działalność i zachować wartość własną.
 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more