Zadłużenie to prawdziwa plaga wśród osób fizycznych, małych firm, międzynarodowych korporacji i rządów. Spłacanie długu z jednoczesnym utrzymaniem wzrostu to walka, z którą zmaga się każdy z tych podmiotów. Jeśli twoja firma musi uporać się z dużym zadłużeniem lub osiągnęła w tej kwestii punkt krytyczny, nasi prawnicy specjalizujący się w restrukturyzacji i niewypłacalności opracują rozwiązania, które mogą rozwiązać Twoje problemy związane zarówno z zadłużeniem krajowym, jak i zagranicznym. 

Zapewniając doradztwo i inteligentne rozwiązania, bazujemy na różnorodnym i zróżnicowanym doświadczeniu naszego zespołu współpracującego z korporacjami zmagającymi się z długami na całym świecie. Korzystamy z multidyscyplinarnych zestawów umiejętności, aby wspierać naszych klientów we wszystkich aspektach ich niewypłacalności i reprezentujemy Twoje szeroko pojęte interesy przez cały proces.

Współpracujemy z Tobą oraz z pozostałymi interesariuszami w procesie uproszczania rozstrzygnięć akceptowalnych przez wszystkie strony. Możemy również pomóc Ci w uzyskaniu dostępu do kapitału, którego potrzebujesz, aby kontynuować działalność i zachować wartość własną.