W związku z niestabilną gospodarką globalną i pojawieniem się nowych inwestorów na rynku nieruchomości (np. firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne) rynek nieruchomości komercyjnych stał się o wiele bardziej konkurencyjny. Zmienne wymogi regulacyjne na kluczowych rynkach nieruchomości oraz dynamicznie zmieniające się środowiska gospodarcze stanowią dla spółek międzynarodowych i dla innych inwestorów coraz większe wyzwanie w kwestii zarządzania własnymi portfelami nieruchomości.

Wspieramy inwestorów private equity i instytucjonalnych, korporacje międzynarodowe, banki, hotele i REITS w spełnianiu globalnych potrzeb w zakresie nieruchomości, poczynając od zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a na finansowaniu i tworzeniu dużych projektów w Europie kończąc. Jako punkt kompleksowej obsługi prawnej w sektorze nieruchomości na rynkach kluczowych rozwijamy światowej klasy strategie transakcyjne, świadczymy usługi korporacyjne i doradcze w zakresie rozwoju globalnych centrów danych nieruchomościowych i zarządzania nimi.

Nasi specjaliści ds. nieruchomości korzystają z niezwykle efektywnego połączenia technicznej wiedzy o nieruchomościach i rynku lokalnym, analiz branżowych, doświadczeń globalnych, umiejętności zarządzania centralnego oraz podejścia międzysektorowego, aby wspierać klientów w maksymalizacji wartości ich portfeli.