W związku z niestabilną gospodarką globalną i pojawieniem się nowych inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych (np. firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne), stał się on o wiele bardziej konkurencyjny. Zmienne wymogi regulacyjne na kluczowych rynkach nieruchomości oraz dynamicznie zmieniające się „środowiska gospodarcze”, stanowią dla spółek międzynarodowych i dla innych inwestorów coraz większe wyzwanie w kwestii zarządzania własnymi portfelami nieruchomości.

Wspieramy inwestorów private equity i instytucjonalnych, korporacje międzynarodowe, banki, hotele i REITS w spełnianiu globalnych potrzeb
w zakresie nieruchomości, poczynając od zakupu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a na finansowaniu i tworzeniu dużych projektów w Europie kończąc. Jako punkt kompleksowej obsługi prawnej, w sektorze nieruchomości na rynkach kluczowych rozwijamy światowej klasy strategie transakcyjne, świadczymy usługi korporacyjne i doradcze w zakresie rozwoju globalnych centrów danych nieruchomościowych i zarządzania nimi.

Nasi specjaliści ds. nieruchomości korzystają z niezwykle efektywnego połączenia technicznej wiedzy o nieruchomościach i rynku lokalnym, analiz branżowych, doświadczeń globalnych, umiejętności zarządzania centralnego oraz podejścia międzysektorowego, aby wspierać klientów w maksymalizacji wartości ich portfeli.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more