Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania majątkiem, naszą misją zaś jest doradzanie klientom w kwestiach osiągania, utrzymywania, zarządzania i transferowania własnego majątku do głównych centrów inwestycyjnych i nowych jednostek administracyjnych na całym świecie.

Nasza firma to coś więcej niż zwykła rozprawa sądowa – jesteśmy doradcami w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu i wspieramy procesy rozwoju globalnych, spersonalizowanych strategii zarządzania majątkiem z uwzględnieniem prawa, lokalnych praktyk i międzynarodowych wymogów regulacyjnych. Aby wyprzedzić konkurencję, śledzimy bezustannie istotne zmiany w międzynarodowych reżimach podatkowych, aby wspierać klientów zarówno w procesie prognozowania i reagowania na nie, jak również w procesie wdrażania nowych zmian w systemach podatkowych i egzekwowania stosownych przepisów.

Niektóre dziedziny, w których nasze zespoły mogą udzielać wsparcia w zakresie zarządzania majątkiem, obejmują:

  • sukcesje przedsiębiorstw,
  • spory sądowe i ich rozstrzyganie,
  • optymalne metody postępowania w sprawie nieruchomości i tworzenia funduszy strukturalnych, 
  • zobowiązania w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości w transakcjach transgranicznych (w tym w transakcjach o wysokiej wartości).