Jesteśmy ekspertami w dziedzinie zarządzania majątkiem. Naszą misją zaś, jest doradzanie klientom w kwestiach osiągania, utrzymywania, zarządzania
i transferowania własnego majątku do głównych centrów inwestycyjnych
i nowych jednostek administracyjnych na całym świecie.

Jesteśmy doradcami w dosłownym tego słowa znaczeniu i wspieramy globalny proces rozwoju spersonalizowanych strategii, zarządzania majątkiem z uwzględnieniem prawa, lokalnych praktyk i międzynarodowych wymogów regulacyjnych. Aby wyprzedzić konkurencję, śledzimy bezustannie istotne zmiany w międzynarodowych reżimach podatkowych, aby wspierać klientów zarówno w procesie prognozowania, reagowania na zmiany, jak również w procesie wdrażania nowych zmian, w systemach podatkowych i egzekwowania stosownych przepisów.

Niektóre dziedziny, w których nasze zespoły mogą udzielać wsparcia
w zakresie zarządzania majątkiem, obejmują:

•    sukcesje przedsiębiorstw;
•    spory sądowe i ich rozstrzyganie;
•    optymalne metody postępowania w sprawie nieruchomości i tworzenia funduszy strukturalnych;
•    zobowiązania w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości w transakcjach transgranicznych (w tym w transakcjach o wysokiej wartości).

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more