„Biznes w Polsce - wiarygodne jutro w Europie” – 23 -24 lipca 2015

W 2015 roku Oruga Group była organizatorem dwudniowego seminarium na temat lokowania biznesu w Polsce, inwestycjach i franchising`u.

Tematyka naszej konferencji podzielona była na kilka obszarów, nie zabrakło także zwiedzania najpiękniejszych zakątków Warszawy.

Główny temat dotyczył prowadzenia działalności w Polsce (podatków, rachunkowości), a także aspektów prawnych, dotacji unijnych, kredytów dla przedsiębiorców i zatrudnianiu obcokrajowców. Każdy uczestnik naszego seminarium otrzymał na koniec certyfikat.   


 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more