„Biznes w Polsce - wiarygodne jutro w Europie” – 23 -24 lipca 2015

W 2015 roku Oruga Group była organizatorem dwudniowego seminarium na temat lokowania biznesu w Polsce, inwestycjach i franchising`u.

Tematyka naszej konferencji podzielona była na kilka obszarów, nie zabrakło także zwiedzania najpiękniejszych zakątków Warszawy.

Główny temat dotyczył prowadzenia działalności w Polsce (podatków, rachunkowości), a także aspektów prawnych, dotacji unijnych, kredytów dla przedsiębiorców i zatrudnianiu obcokrajowców. Każdy uczestnik naszego seminarium otrzymał na koniec certyfikat.