Sprzedaż gotowych spółek w Polsce


Oferujemy kompleksowe usługi sprzedaży zarejestrowanych spółek na terenie Polski.

Przy nabyciu zarejestrowanej firmy bez obrotów mogą Państwo zacząć prowadzenie działalności zaraz po podpisaniu umowy zakupu udziałów w spółce. Załatwienie formalności związanych z zakupem udziałów i złożeniem zmian do Krajowego Rejestru Sądowego trwa jeden dzień.
Spółki nie mają obrotów ani historii, posiadają komplet dokumentów rejestrowych: NIP, REGON, KRS, VAT i EORI.
W nabywanej spółce można zmienić dane rejestrowe, np. nazwę i siedzibę spółki [koszty i cena kompletu dokumentów zależą od liczby zmian].
 

Usługi:

  • umówienie wizyty u notariusza, dla osób zagranicznych również u tłumacza,
  • przygotowanie kompletu dokumentów i wniosków do wszystkich urzędów,
  • złożenie dokumentów do organu rejestrowego,
  • przygotowanie deklaracji,
  • usługi doradcze,
  • zamówienie pieczątek.
  •  

* Cena nie zawiera kapitału zakładowego (5000 PLN).
* Cena może się zmieniać w zależności od liczby udziałowców oraz wprowadzanych zmian.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more