Licencjonowanie działalności w Polsce przez cudzoziemców

W większości przypadków polskie prawo przewiduje dosyć prostą oraz standardową dla krajów europejskich procedurę zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Jednak w niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem pracy bądź prowadzenia działalności gospodarczej obcokrajowiec musi uzyskać dodatkowe dokumenty. Dotyczy to niektórych rodzajów działalności podlegających dodatkowej kontroli ze strony państwa.

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżają Państwo do Polski jako kwalifikowani specjaliści, czy też jako przyszli przedsiębiorcy z zamiarem realizacji własnego biznesplanu,  z pewnością przyda się Państwu kompetentna pomoc w zakresie uzyskania licencji/zezwoleń. Wykaz rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają licencjonowaniu jest regulowany przepisami prawa polskiego. Wszystkie rodzaje działalności , które podlegają reglamentacji ze strony państwa można podzielić na 3 kategorie:

  1.  Działalność, którą można prowadzić na podstawie udzielonej koncesji.

  2.  Działalność, którą można prowadzić na podstawie uzyskanych licencji, zezwoleń.

  3.  Działalność, która wymaga wpisu do specjalnego rejestru .

Na przykład, w przypadku sprzedaży alkoholu  potrzebne jest uzyskanie zezwolenia (koncesji). Natomiast  jeśli chodzi o produkcję napojów alkoholowych, wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej. 

Jak uzyskać licencję księgowego, biegłego rewidenta (audytora) lub prawnika w Polsce?

Nie tylko prowadzenie działalności wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń (licencji, koncesji, zgody, czy wpisu do rejestru działalności regulowanej). W Polsce obowiązują również regulacje w zakresie zatrudnienia osób prywatnych, które oznaczają konieczność posiadania przez kandydata odpowiednich dyplomów oraz certyfikatów potwierdzających jego kwalifikacje. Dotyczy to przede wszystkim takich branż jak:

  • nieruchomości/wycena,
  • medycyna,
  • doradztwo finansowe i podatkowe,
  • usługi audytorskie,
  • prawo i in.

Na przykład, w celu otrzymania licencji architekta w Polsce konieczna będzie weryfikacja Państwa umiejętności zawodowych oraz posiadania specjalistycznego wykształcenia. 

Większość agencji pośrednictwa pracy ma ograniczone uprawnienia, w związku z czym obcokrajowiec poszukujący pracy musi samodzielnie uzyskać wszystkie zezwolenia, licencje. Z pomocą Oruga Group  uzyskanie licencji w Polsce dla dowolnego rodzaju działalności okaże się dla Państwa łatwym oraz bezproblemowym procesem. 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące licencji w Polsce, specjaliści Oruga Group z przyjemnością udzielą Państwu dodatkowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more