Na potrzeby zarówno najemców, jak i właścicieli nieruchomości świadczymy usługi w zakresie rozmaitych typów leasingu (włącznie z negocjacjami i umowami leasingowymi).

Możemy wspierać procesy przygotowywania umów leasingowych i rozwiązywania wszelkiego rodzaju trudności związanych z zarządzaniem. Obejmuje to, między innymi, zdobywanie i potwierdzanie aktów porozumień wzajemnych, sprzedaż projektów i spory na linii najemca-właściciel.

Dostarczamy ponadto cenne wskazówki w sprawie przetargów i aukcji, pozyskiwania terenu, kompleksowych umów najmu (obejmujących zarówno biura jak i punkty sprzedaży detalicznej), umów sprzedaży i leasingu zwrotnego, hipotek i umów dot. zarządzania.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more