W przypadku, gdy potrzebujesz porady w sprawie tzw. globalnego podatku od nieruchomości (Global Real EstateTax), nasi specjaliści skupiają się na optymalizacji podatkowej w odniesieniu do wszystkich transakcji związanych z nieruchomościami.

Stosują wiedzę branżową w połączeniu z umiejętnościami technicznymi, aby wesprzeć inwestorów i spółki w procesie osiągania optymalnych wyników tzw. transakcji multijurysdykcyjnych związanych z nieruchomościami.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more