Nasi prawnicy, będący ekspertami w kwestiach dotyczących nieruchomości, wspierają klientów w swobodnym poruszaniu się po często niezrozumiałym, europejskim rynku nieruchomości, starając się jednocześnie, aby każdy
z podejmowanych kroków był bezpieczny. Jesteśmy również otwarci na współpracę ze spółkami i inwestorami pragnącymi rozwijać własną działalność lub zwiększać własne portfele nieruchomości.

Wspieramy klientów w pokonywaniu wszelkich barier uniemożliwiających osiąganie celów na rynku nieruchomości. Jest to możliwe dzięki dużemu doświadczeniu przy realizacji złożonych i wartościowych transakcji. Wykorzystujemy tę wiedzę, aby wspierać klientów w procesach negocjowania i realizowania wszelkiego rodzaju transakcji zakupu
i sprzedaży nieruchomości, w tym transakcji na rynku kapitałowym, obejmujących aktywa nieruchomościowe.

Jesteśmy ekspertami w kwestiach negocjowania umów dotyczących nieruchomości biurowych, komercyjnych, hotelowych i przemysłowych,
a także współpracujemy z naszymi partnerami, w ramach szeroko pojętej działalności związanej z kwestiami korporacyjnymi, opodatkowaniem, utrzymywaniem zgodności oraz rynków private equity/kapitałowych. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom w pełni zintegrowane usługi doradcze. 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more