Od momentu wybuchu światowego kryzysu gospodarczego, spółki wielonarodowe zmuszone zostały do koncentrowania się na własnych, kluczowych kompetencjach biznesowych oraz na najbardziej strategicznych produktach i usługach. Rynek ulega ciągłym przemianom, odnotowuje się również ciągły wzrost presji ze strony akcjonariuszy oraz liczby transakcji zbycia spółek międzynarodowych.

Oddzielenie zintegrowanego wydziału od pozostałych wydziałów firmy międzynarodowej nie jest procesem łatwym. Różne jednostki administracyjne na całym świecie stosują różne prawa i procedury, które zespół transakcyjny musi w pełni rozumieć. Spółka właściwa musi być oddzielona od transakcji, plan wdrożenia zaś musi być przedstawiony oferentom, w celu wzmocnienia poziomu ich zaufania. Zespół transakcyjny musi również być zdolny do zrealizowania wszystkich zadań sprzedażowych w terminie i w ramach danej transakcji.

Prawnicy specjalizujący się w procesach fuzji i przejęć posiadają umiejętność wspierania firm międzynarodowych, we wszystkich aspektach ich własnych transakcji. Nasze zastrzeżone i sprawdzone techniki zostały stworzone do przeprowadzania najbardziej skomplikowanych transakcji, przy uwzględnieniu wszystkich implikacji związanych z prawem, zasobami ludzkimi, finansami oraz podatkami.

Oferowany przez nas zestaw umiejętności obejmuje efektywne taktyki aukcyjne, umożliwiające naszym klientom osiąganie optymalnych wyników.

Każdemu klientowi przydzielamy kierownika projektów, aby nadzorować ten konkretny proces. Bez względu na to, czy Twoje transakcje są realizowane na dużą czy mniejszą skalę – jesteśmy w stanie zarządzać wszystkimi transakcjami klientów z jednakowym poziomem zaangażowania, tak aby osiągnąć możliwie najwyższą skuteczność.
 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more