Jeśli chodzi o planowanie i tworzenie strategicznych sojuszy oraz wspólnych przedsięwzięć, prawnicy specjalizujący się w procesach fuzji i przejęć, znani są jako liderzy w branży. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu umów i wiemy, że klienci oczekują od nas:

•    profesjonalnych porad w zakresie strategii partnerskich w oparciu
o solidne doświadczenie,
•    doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem we wszystkich jednostkach administracyjnych,
•    zwiększania poziomu pewności transakcyjnej,
•    umiejętności stosowania najbardziej strategicznych i ekonomicznych korzyści płynących z każdego partnerstwa.

Oferujemy kwalifikacje i doświadczenie na wszystkich etapach działalności partnerskiej i wspólnych transakcji strategicznych. Zaczynamy od stworzenia relacji partnerstwa, następnie przechodzimy do fazy planowania strategii podatkowych.

W kolejnym kroku zajmujemy się kwestiami dotyczącymi tzw. multijurysdykcji, zobowiązań dyrektorskich i udziałów kapitałowych.

Nasz zespół oferuje doradztwo indywidualne dotyczące solidnych struktur operacyjnych i zarządczych dostosowanych w pełni do konkretnych celów. Udzielamy również wsparcia w opracowywaniu efektywnych strategii wyjścia z rynku/likwidacyjnych.

Wszyscy nasi klienci otrzymują kompletne instrukcje i porady w zakresie regulacji antymonopolowych, własności intelektualnej, technologii, nieruchomości, handlu oraz innych kwestii związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i regulacji.

Naszym celem jest wspieranie klientów w pokonywaniu najtrudniejszych wyzwań, aby mogli w pełni czerpać korzyści ze wspólnych przedsięwzięć
i strategicznych sojuszy.

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more