Dysponujemy dedykowanym działem usług ekonomicznych (Economics Services), zajmującym się wyłącznie kwestiami w zakresie szczegółowych wycen i ilościowych estymacji, dla sektorów handlowych w obydwu Amerykach, w Azji i  Europie.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu złożonych zależności pomiędzy rynkiem krajowym i zagranicznym nasze usługi z dziedziny ekonomii sprawią,
że każdy etap procesu będzie uproszczony w maksymalnym stopniu. 

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more