Dysponujemy dedykowanym działem usług ekonomicznych (Economics Services), zajmującym się wyłącznie kwestiami w zakresie szczegółowych wycen i ilościowych estymacji, dla sektorów handlowych w obydwu Amerykach, w Azji i  Europie.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu złożonych zależności pomiędzy rynkiem krajowym i zagranicznym nasze usługi z dziedziny ekonomii sprawią,
że każdy etap procesu będzie uproszczony w maksymalnym stopniu.