Biznes emigracja


 

Istnieje pewien pogląd mówiący o tym, że człowiek, który nigdy nie zrezygnował ze swojego otoczenia dającego mu poczucie komfortu, nie będzie w stanie osiągnąć sukcesu w życiu. Ciężko jest podważać to stwierdzenie, szczególnie gdy odnosi się ono do biznesu i kariery. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż obecnie wiele państw stoi w obliczu kryzysu ekonomicznego, to znajome już poniekąd środowisko przestaje być tak naprawdę komfortowe i w zasadzie nie pozwala na samorealizację. To właśnie ta panująca obecnie w wielu państwach niestabilność ekonomiczna i polityczna staje się najlepszą motywacją dla migranta.

Zanim jednak wyruszymy do jakiegoś konkretnego państwa, aby w nim zamieszkać, należy posłużyć się kilkoma kryteriami do zbadania tego kraju, aby jak przysłowiowy stryjek „nie wymienić siekierki na kijek”. Wśród tych kryteriów wymienić należy:

 • Stabilną sytuację polityczną
 • Niski wskaźnik przestępczości  ekonomicznej
 • Brak barier prawnych dla prowadzenia biznesu
 • Elastyczny system opodatkowania
 • Podobieństwo mentalności i tradycji kulturowych

Dokładna analiza tych kryteriów pomoże Państwu uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, gdyż nie w każdym państwie można stworzyć rozwijający się i legalnie działający biznes, który nie będzie dyskryminowany przez ustawodawstwo, bądź też ograniczany przez wygórowane podatki oraz będzie w stanie skutecznie konkurować z lokalnymi firmami.


 

Rejestracja biznesu w Polsce – jakie są tego korzyści?

O ile plany emigracji do tzw. „świata zachodniego” w większości przypadków są odbierane wyłącznie jako płonne marzenia  i wywołują jedynie uśmiech na twarzy, o tyle przeniesienie się do Europy poprzez wybór Rzeczpospolitej Polskiej ma duże szanse na powodzenie. Na czym zatem polegają te zalety? Przejrzyjmy się poniżej:

 • Spółka zarejestrowana w dowolnym polskim mieście pozwala jej właścicielowi pracować nie tylko w granicach RP, lecz również na terytorium całej Unii Europejskiej;
 • Łatwa i prosta procedura rejestracji biznesu, która nie trwa zbyt długo (około 10 dni);
 • Dla założenia spółki niezbędny jest stosunkowo niewielki kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych (około 1200 euro). Dla porównania – w państwach Zachodniej Europy wysokość kapitału zakładowego wynosi od 25 tysięcy euro wzwyż;
 • Przejrzysty system podatkowy i wyrozumiałe podejście organów podatkowych;    
 • Tymczasowa karta pobytu, wyrobiona na podstawie zarejestrowanej przez Państwa spółki, pozwala na zamieszkanie na terenie UE;
 • Prawo do bezcłowego handlu oraz bez dodatkowych procedur transgranicznych ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej;
 • Automatyczny zwrot podatku VAT przy eksporcie lub też jego nadpłacie;
 • Prawo do zakupu samochodu z polskimi tablicami rejestracyjnymi, który będzie zarejestrowany na firmę;
 • Prawo do przeprowadzania operacji walutowych i nieograniczona czasowo możliwość przechowywania dowolnej kwoty środków pieniężnych spółki w każdej walucie bez obowiązku wymiany na polską walutę krajową;
 • Jednocześnie z założeniem firmy zyskują Państwo możliwość przechowywania swoich środków pieniężnych w wiarygodnych bankach europejskich;
 • Prawo pozwala na prowadzenie księgowości spółki przy użyciu dokumentów elektronicznych, w tym faktur, przy jednoczesnym braku konieczności posiadania takich dokumentów, jak protokół zdawczy lub protokół odbioru, innymi słowy Polska daje możliwość przedsiębiorcom zagranicznym na prowadzenie dokumentacji podatkowej w uproszczonym trybie;
 • Rzadkie kontrole podatkowe, które odbywają się w ograniczonych i zarazem określonych terminach, o których to właściciel firmy jest informowany z 7-dniowym wyprzedzeniem;
 • Uprawnienia przedsiębiorstw, kierowanych przez cudzoziemców bądź też będących ich własnością, są takie same jak uprawnienia firm polskich;
 • Doskonałe tranzytowe położenie państwa, które pozwala na prowadzenie udanej działalności handlowej;
 • Minimalna bariera językowa, bliskość kulturowa i terytorialna.

Niewątpliwie, każdy z nas inaczej wyobraża sobie idealne warunki do życia. Ale stabilność, pewność jutra oraz możliwość pracy na siebie są ogromną szansą na rozwój własnej przyszłości. W warunkach, gdzie państwo pomaga w samorealizacji, zaś marzenia idą w parze z możliwościami, można osiągnąć o wiele więcej, niż sami możecie od siebie oczekiwać !       

   

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more