Nasi wykwalifikowani prawnicy podatkowi oferują pomoc klientom we wszystkich aspektach ich własnych zobowiązań podatkowych. Korzystamy w tym zakresie z naszej bogatej wiedzy podatkowej, lokalnej
i międzynarodowego doświadczenia, aby naświetlić wszelkie zmiany legislacyjne, administracyjne i traktatowe.

Oprócz pełnienia roli doradcy, możemy również wspierać procesy kształtowania rozmaitych typów międzynarodowej polityki podatkowej poprzez dostarczanie wartościowych komentarzy i opinii prawnych na poziomie OECD, ONZ, regionu i kraju.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more