Brak umiejętności szybkiego radzenia sobie z trudnościami podatkowymi, może mieć katastrofalne skutki. Dlatego też istotne znaczenie ma jak najszybsze wyeliminowanie tego typu zaniedbań.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu dana spółka, może ulepszać własne przepływy pieniężne, zapobiegać niepożądanym kosztom, dodatkowym podatkom, kontrolom podatkowym, odsetkom i karom, a nawet potencjalnym postepowaniom sądowym.

Nasza globalna grupa ds. podatków pośrednich (Global IndirectTax Group) składa się z zespołu wiodących w branży ekspertów, którzy wspierają spółki międzynarodowe w procesie upraszczania rosnącego poziomu złożoności podatków pośrednich.

Nasz zespół posiada doświadczenie w zakresie podatku VAT, GST i podatków celnych. Zapewniamy precyzyjne i bieżące porady dotyczące wszelkiego typu metod transakcyjnych i związanych z tym kontrowersji.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more