Jesteśmy dumni z praktyki globalnego planowania podatków i transakcji (Global Tax Planning & Transactions Practice) oraz z pozycji międzynarodowego lidera branży w zakresie wdrażania kompleksowych procesów planowania i restrukturyzacji łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach międzynarodowych i krajowych.

Nasze zespoły, specjalizujące się w tzw. planowaniu multijurysdykcyjnym, współpracują ze sobą w rozmieszczonych po całym globie biurach, aby udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące ciągłego tworzenia podmiotów niebędących rezydentami w łańcuchu dostaw, prawidłowego i legalnego rozliczenia dochodów i zobowiązań z tytułu podatku od wartości dodanej (w tym innych podatków pośrednich), będących wynikiem procesów restrukturyzacji łańcuchów dostaw.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more