Jesteśmy dumni z praktyki globalnego planowania podatków i transakcji (Global Tax Planning & Transactions Practice) oraz z pozycji międzynarodowego lidera branży w zakresie wdrażania kompleksowych procesów planowania i restrukturyzacji łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach międzynarodowych i krajowych.

Nasze zespoły, specjalizujące się w tzw. planowaniu multijurysdykcyjnym, współpracują ze sobą w rozmieszczonych po całym globie biurach, aby udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące ciągłego tworzenia podmiotów niebędących rezydentami w łańcuchu dostaw, prawidłowego i legalnego rozliczenia dochodów i zobowiązań z tytułu podatku od wartości dodanej (w tym innych podatków pośrednich), będących wynikiem procesów restrukturyzacji łańcuchów dostaw.