Dwudniowa konferencja „Biznes w Polsce” – 29 -30 października 2015

Podczas tej konferencji w Warszawie uczestnicy mogli dowiedzieć się o inwestycjach, biznesie, pożyczkach i franchising`u w Polsce. Tematyka seminarium była bardzo obszerna.

Prekazywaliśmy informacje o etapach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, szansach, ograniczeniach, procedurze celnej, rachunkowości, czynnościach wymagających licencji i certyfikacji oraz kredytach. Na różnych przykładach opracowywaliśmy strategie biznesowe, szanse i zagrożenia nowych firm ktore chcą wyjść na Polski rynek ze swoimi usługami lub produkcją. 

Zadowolenie uczestników przerosło nasze oczekiwanie, stad postanowiliśmy zorganizować kolejna edycję tego wydarzenia.     


 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more