Zainteresowanie budownictwem wzrasta

Zainteresowanie budownictwem wzrasta. Rynek budownictwa mieszkaniowego napędza rozwój gospodarki i stanowi przedmiot zainteresowań ekonomistów, bankowców, polityków i przedsiębiorców, a przede wszystkim zwykłych obywateli. Rynek budowlany jest nieustannie monitorowany i stanowi przedmiot badawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2017 r., odnotowano wzrost liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia (o 19,1% w porównaniu z rokiem 2016), których zapoczątkowano budowę (o 18,4%) oraz mieszkań oddanych do użytku (o 9,3%). Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła w 2017 roku 92,7m2, co stanowiło nieznaczny spadek (o 1,8m2 ) w stosunku do 2016 r. Większe mieszkania zanotowań w budownictwie zakładowym (76,3m2 – wzrost o 13,1m2), spółdzielczym (57,7m2 - wzrost o 2,0m2 ), komunalnym (43,3m2 – wzrost o 0,8m2 ) oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (58,7m2 – wzrost o 0,5m2 ). Mniejsze mieszkania oddawano wyłącznie w budownictwie indywidualnym (132,7m2 – spadek o 1,9m2) oraz społecznym czynszowym (49,2m2 – spadek o 1,6m2 ).

W 2017 roku oddano do użytku 178460 mieszkań (o 15135 lokali więcej niż w 2016 r.- wzrost o 9,3%). Dodatni wzrost odnotowały mieszkania na sprzedaż lub wynajem – o 11211 więcej, a także mieszkania spółeczne czynszowe – o 146 więcej. Jedyny spadek zauważono wśród mieszkań o charakterze spółdzielczym (o 395 mniej mieszkań),  zakładowym (164 mnij lokali) i komunalnym (o 32 mniej).

Inwestorzy indywidualni

Inwestorzy indywidualni w 2017 roku wybudowali 69714 nowych budynków mieszkalnych o przeciętnej kubaturze 723,8m3 (w 2016 r. 66465 budynków o przeciętnej kubaturze 723,1m3). Udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 88,5%, a w ogólnej kubaturze 63,2% (w 2016 r. odpowiednio: 89,5% budynków i 64,9% ogólnej kubatury). Uśredniony czas budowy budynku wyniósł 54,7 miesiąca, co oznacza, że się skrócił.

Inwestorzy indywidualni stawiali głównie budynki dwukondygnacyjne (71,9% kubatury zrealizowanych przez nich nowych budynków mieszkalnych) o przeciętnej kubaturze 733,1m3. Mieszkania w tych budynkach stanowiły 64,8% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez tę grupę inwestorów w nowych budynkach mieszkalnych. Budynki jednomieszkaniowe stanowiły 91,9% kubatury nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych w 2017 r. Znajdowało się w nich 85,1% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w tej formie budownictwa w nowych budynkach mieszkalnych.

Wśród nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2017 r. przez inwestorów innych niż indywidualni, dominowały ― pod względem kubatury ― budynki mieszkalne czterokondygnacyjne (18,6% kubatury nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych przez tę grupę inwestorów), budynki pięciokondygnacyjne (15,1% kubatury) oraz budynki sześciokondygnacyjne (13,6% kubatury). Przeciętna kubatura tych budynków wyniosła odpowiednio: 8477,9m3, 12580,5m3 i 18209,2m3. Mieszkania w budynkach czterokondygnacyjnych stanowiły 21,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie innym niż indywidualne, w budynkach pięciokondygnacyjnych ― 15,7% a w budynkach sześciokondygnacyjnych ― 14,8%. Inwestorzy inni niż indywidualni budowali głównie budynki o trzech i więcej mieszkaniach (85,3% kubatury zrealizowanych przez nich nowych budynków mieszkalnych). Znajdowało się w nich 90,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez tę grupę inwestorów.

Metoda budownictwa 

Najpowszechniejszą metodą wznoszenia nowych budynków mieszkalnych w budownictwie innym niż indywidualne była metoda tradycyjna udoskonalona ― jej udział w ogólnej kubaturze tych budynków zwiększył się o 3,5 p. proc. ; wyniósł 78,9%. Nieznacznie zwiększył się też udział metody wielkoblokowej ― o 0,1 p. proc., zmniejszył się natomiast udział kubatury budynków mieszkalnych realizowanych metodą wielkopłytową ― o 0,1 p. proc. Udział metody konstrukcji drewnianych oraz pozostałych metod wyniósł poniżej 0,5%. Inwestorzy indywidualni przy wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych korzystali głównie z metody tradycyjnej udoskonalonej, jednakże jej udział w ogólnej kubaturze nowych budynków mieszkalnych, realizowanych przez tę grupę inwestorów zmniejszył się o 0,6 p. proc. w porównaniu do 2016 r. i wyniósł 98,9%. Inwestorzy indywidualni stosowali też metodę monolityczną (0,7%) i konstrukcji drewnianych (0,4%).

Źródło: Departament Produkcji Głównego Urzędu Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe I–IV kwartał 2017 r., Warszawa 2018.