Zainteresowanie budownictwem wzrasta

Zainteresowanie budownictwem wzrasta. Rynek budownictwa mieszkaniowego napędza rozwój gospodarki i stanowi przedmiot zainteresowań ekonomistów, bankowców, polityków i przedsiębiorców, a przede wszystkim zwykłych obywateli. Rynek budowlany jest nieustannie monitorowany i stanowi przedmiot badawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2017 r., odnotowano wzrost liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia (o 19,1% w porównaniu z rokiem 2016), których zapoczątkowano budowę (o 18,4%) oraz mieszkań oddanych do użytku (o 9,3%). Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła w 2017 roku 92,7m2, co stanowiło nieznaczny spadek (o 1,8m2 ) w stosunku do 2016 r. Większe mieszkania zanotowań w budownictwie zakładowym (76,3m2 – wzrost o 13,1m2), spółdzielczym (57,7m2 - wzrost o 2,0m2 ), komunalnym (43,3m2 – wzrost o 0,8m2 ) oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (58,7m2 – wzrost o 0,5m2 ). Mniejsze mieszkania oddawano wyłącznie w budownictwie indywidualnym (132,7m2 – spadek o 1,9m2) oraz społecznym czynszowym (49,2m2 – spadek o 1,6m2 ).

W 2017 roku oddano do użytku 178460 mieszkań (o 15135 lokali więcej niż w 2016 r.- wzrost o 9,3%). Dodatni wzrost odnotowały mieszkania na sprzedaż lub wynajem – o 11211 więcej, a także mieszkania spółeczne czynszowe – o 146 więcej. Jedyny spadek zauważono wśród mieszkań o charakterze spółdzielczym (o 395 mniej mieszkań),  zakładowym (164 mnij lokali) i komunalnym (o 32 mniej).

Inwestorzy indywidualni

Inwestorzy indywidualni w 2017 roku wybudowali 69714 nowych budynków mieszkalnych o przeciętnej kubaturze 723,8m3 (w 2016 r. 66465 budynków o przeciętnej kubaturze 723,1m3). Udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 88,5%, a w ogólnej kubaturze 63,2% (w 2016 r. odpowiednio: 89,5% budynków i 64,9% ogólnej kubatury). Uśredniony czas budowy budynku wyniósł 54,7 miesiąca, co oznacza, że się skrócił.

Inwestorzy indywidualni stawiali głównie budynki dwukondygnacyjne (71,9% kubatury zrealizowanych przez nich nowych budynków mieszkalnych) o przeciętnej kubaturze 733,1m3. Mieszkania w tych budynkach stanowiły 64,8% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez tę grupę inwestorów w nowych budynkach mieszkalnych. Budynki jednomieszkaniowe stanowiły 91,9% kubatury nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych w 2017 r. Znajdowało się w nich 85,1% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w tej formie budownictwa w nowych budynkach mieszkalnych.

Wśród nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2017 r. przez inwestorów innych niż indywidualni, dominowały ― pod względem kubatury ― budynki mieszkalne czterokondygnacyjne (18,6% kubatury nowych budynków mieszkalnych zrealizowanych przez tę grupę inwestorów), budynki pięciokondygnacyjne (15,1% kubatury) oraz budynki sześciokondygnacyjne (13,6% kubatury). Przeciętna kubatura tych budynków wyniosła odpowiednio: 8477,9m3, 12580,5m3 i 18209,2m3. Mieszkania w budynkach czterokondygnacyjnych stanowiły 21,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie innym niż indywidualne, w budynkach pięciokondygnacyjnych ― 15,7% a w budynkach sześciokondygnacyjnych ― 14,8%. Inwestorzy inni niż indywidualni budowali głównie budynki o trzech i więcej mieszkaniach (85,3% kubatury zrealizowanych przez nich nowych budynków mieszkalnych). Znajdowało się w nich 90,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania przez tę grupę inwestorów.

Metoda budownictwa 

Najpowszechniejszą metodą wznoszenia nowych budynków mieszkalnych w budownictwie innym niż indywidualne była metoda tradycyjna udoskonalona ― jej udział w ogólnej kubaturze tych budynków zwiększył się o 3,5 p. proc. ; wyniósł 78,9%. Nieznacznie zwiększył się też udział metody wielkoblokowej ― o 0,1 p. proc., zmniejszył się natomiast udział kubatury budynków mieszkalnych realizowanych metodą wielkopłytową ― o 0,1 p. proc. Udział metody konstrukcji drewnianych oraz pozostałych metod wyniósł poniżej 0,5%. Inwestorzy indywidualni przy wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych korzystali głównie z metody tradycyjnej udoskonalonej, jednakże jej udział w ogólnej kubaturze nowych budynków mieszkalnych, realizowanych przez tę grupę inwestorów zmniejszył się o 0,6 p. proc. w porównaniu do 2016 r. i wyniósł 98,9%. Inwestorzy indywidualni stosowali też metodę monolityczną (0,7%) i konstrukcji drewnianych (0,4%).

Źródło: Departament Produkcji Głównego Urzędu Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe I–IV kwartał 2017 r., Warszawa 2018.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more