Annual Investment Meeting 9 - 11 kwietnia 2018

Coroczne Spotkanie Inwestycyjne to wiodący na świecie szczyt międzynarodowej społeczności inwestycyjnej, a także czołowych naukowców i ekspertów, prezentujących aktualne strategie i informacje z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). Impreza stanowi oparte na wiedzy forum oraz jest unikalną platformą wymiany doświadczeń, służącą do odkrywania możliwości biznesowych i nawiązywania współpracy.

Oruga Group uczestniczyła w VIII edycji Annual Investment Meeting. Spotkanie odbyło się w dniach 9-11 kwietnia w centrum biznesowym Dubai World Trade Centre w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tematem przewodnim spotkania było łączenie rozwiniętych i wschodzących rynków poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, czyli partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Podczas trzech dni można było uczestniczyć w konferencji, międzynarodowej wystawie, warsztatach dotyczących budowania potencjału oraz przyglądać się różnym prezentacjom inwestycji. Uczestnicy mogli spotkać się w centrum inwestorskim, miejscu, w którym poza nawiązaniem kontaktów biznesowych odbył się konkurs, nagradzający najlepsze projekty inwestycyjne.

Podczas wydarzenia aktywnie poszukiwaliśmy możliwości, eksponowaliśmy i promowaliśmy projekty wśród docelowej grupy odbiorców - SWF, funduszy prywatnych, firm międzynarodowych, inwestorów i biznesmenów, konsultantów oraz finansistów, uczestniczących w wystawie AIM. Nawiązaliśmy też kontakty z różnymi decydentami. Było warto, gdyż na szczyt przybyło ponad 19 000 odwiedzających i 1500 delegatów konferencji – ponad 100 ekspertów FDI, przywódcy w biznesie i polityce ze wszystkich kontynentów, kluczowi liderzy branży i interesariusze ze społeczności regionalnej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej. Kolejna edycja Annual Investment Meeting już za rok, na której Oruga Group również będzie miała przyjemność uczestniczyć.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more