Annual Investment Meeting 9 - 11 kwietnia 2018

Coroczne Spotkanie Inwestycyjne to wiodący na świecie szczyt międzynarodowej społeczności inwestycyjnej, a także czołowych naukowców i ekspertów, prezentujących aktualne strategie i informacje z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). Impreza stanowi oparte na wiedzy forum oraz jest unikalną platformą wymiany doświadczeń, służącą do odkrywania możliwości biznesowych i nawiązywania współpracy.

Oruga Group uczestniczyła w VIII edycji Annual Investment Meeting. Spotkanie odbyło się w dniach 9-11 kwietnia w centrum biznesowym Dubai World Trade Centre w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tematem przewodnim spotkania było łączenie rozwiniętych i wschodzących rynków poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, czyli partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Podczas trzech dni można było uczestniczyć w konferencji, międzynarodowej wystawie, warsztatach dotyczących budowania potencjału oraz przyglądać się różnym prezentacjom inwestycji. Uczestnicy mogli spotkać się w centrum inwestorskim, miejscu, w którym poza nawiązaniem kontaktów biznesowych odbył się konkurs, nagradzający najlepsze projekty inwestycyjne.

Podczas wydarzenia aktywnie poszukiwaliśmy możliwości, eksponowaliśmy i promowaliśmy projekty wśród docelowej grupy odbiorców - SWF, funduszy prywatnych, firm międzynarodowych, inwestorów i biznesmenów, konsultantów oraz finansistów, uczestniczących w wystawie AIM. Nawiązaliśmy też kontakty z różnymi decydentami. Było warto, gdyż na szczyt przybyło ponad 19 000 odwiedzających i 1500 delegatów konferencji – ponad 100 ekspertów FDI, przywódcy w biznesie i polityce ze wszystkich kontynentów, kluczowi liderzy branży i interesariusze ze społeczności regionalnej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej. Kolejna edycja Annual Investment Meeting już za rok, na której Oruga Group również będzie miała przyjemność uczestniczyć.