Inwestorzy posiadają coraz większy kapitał

W 2007 roku w sektor nieruchomości alternatywnych zainwestowano 16 mld euro, po 10 latach, w 2017 już 24 mld euro. Możliwe, że był to efekt korzystnej sytuacji gospodarczej, a inwestorzy posiadając coraz większy kapitał, byli coraz bardziej zainteresowani alternatywnymi nieruchomościami. Inną przyczyną takiego stanu rzeczy może być wzrost cen typowych nieruchomości i zarazem spadek ich dostępności. „Na niektórych rynkach, takich jak Niemcy czy Holandia, ten rodzaj inwestycji stał się już standardem. W Polsce nie jest to jeszcze tak silny trend, ale biorąc pod uwagę korzyści wynikające z inwestowania w ten rynek, w ciągu najbliższych lat może się to zmienić” – mówi Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych, CBRE.

Rekord został pobity

W Polsce zanotowany został kolejny rekord, dotyczący transakcji na rynku komercyjnych nieruchomości. Jak podaje firma consultingowa Savills, szacuje się, iż w I kwartale 2018 roku wartość transakcji wynosiła około 2,05 miliardów euro, co w przeliczeniu daje kwotę około 8,5 mld zł. Wśród nieruchomości komercyjnych głównym obszarem zainteresowania zagranicznych inwestorów, którzy de facto stanowią dominujący odsetek, są powierzchnie handlowe, magazynowe, logistyczne oraz biurowe. Najbardziej atrakcyjnym regionem dla inwestorów jest Europa, Bliski Wschód oraz Afryka.

Wciąż nieodkryte akademiki, co-working na topie i silni deweloperzy

Wśród inwestorów zagranicznych, popularną praktyką jest inwestowanie w tzw. prywatne akademiki, czyli mieszkania studenckie,  których występowanie w Polsce jest wciąż nieznaczne. Rosnącym jednak obszarem działalności polskich inwestorów są tzw. przestrzenie co-workingowe. W samej Warszawie, każdy nowopowstały budynek ma taką powierzchnię. Trend ten przenosi się również na inne większe miasta w Polsce – Wrocław, Kraków, Poznań. Niemalże 1/3 inwestorów badanych przez CBRE, jest zdania, iż co-working to przyszłość pracy biurowej i zarazem forma, ułatwiająca życie lokatorom w budynku i okolicznym mieszkańcom. Warto też zauważyć, że przestrzenie co-working zwiększają wartość budynku.

Pomimo wzrostu transakcji związanych z zakupem nieruchomości komercyjnych, silną pozycję utrzymują deweloperzy, których mieszkania cieszą się wciąż niesłabnącym popytem. W samym 2017 r. oddali oni do użytku około 2,3 miliona powierzchni mieszkalnych, zaś w budowie jest kolejne 1,17 miliona  Budownictwo mieszkalne w wielu krajach, ma największy udział w zakresie wartości oraz zasobu nieruchomości, zaś w krajach rozwiniętych gospodarczo stanowi pewną inwestycje przynosząca w przyszłości gwarantowany zwrot. Eksperci podkreślają, że to tylko kwestia czasu, kiedy domy studenckie wraz z mieszkaniami zostaną standardową alternatywą dla grupy konwencjonalnych aktywów inwestycyjnych.

Domy spokojnej starości i Data Centers jako nowy rodzaj inwestycji

Wśród nieruchomości komercyjnych wzrost notowany jest również w sektorze budownictwa związanego z ochroną zdrowia, wypoczynkiem i rozrywką, przechowywaniem żywności, czy parkingów. Przemysław Felicki zwraca też uwagę na dwa inne obszary. Lokale o przeznaczeniu Healthcare będą niebawem na celowniku inwestorów, co także poprawi jakość życia. Zaznacza się również, iż w najbliższej przyszłości dojdzie do wzrostu popularności Data Centers, co wynika z rozwoju technologicznego kraju i wymogów korporacji z branży IT, które dziennie potrzebują miliardów nowych jednostek przestrzeni sieciowej.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more