Zezwolenia i licencje dla wykonywania działalności gospodarczej w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, niektórzy obcokrajowcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych prawach jak Polacy, dla innych zaś występują pewne ograniczenia. Nieograniczoną działalność gospodarczą mogą prowadzić cudzoziemcy posiadający:

 •  Kartę Polaka;
 •  Zezwolenie na pobyt;
 •  Status rezydenta Unii Europejskiej;
 •  Status uchodźcy.

Obcokrajowcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie:

 •  spółki komandytowej;
 •  spółki komandytowo-akcyjnej;
 •  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 •  spółki akcyjnej.

Licencjonowanie w Polsce

 

Licencjonowanie w Polsce jest jednym ze sposobów państwowej regulacji działalności gospodarczej, ale tylko w niektórych dziedzinach. Dlatego przed założeniem własnej spółki warto sprawdzić, czy działalność, którą zamierzają Państwo prowadzić podlega licencjonowaniu.  Wcześniejsze uzyskanie licencji niezbędnych do prowadzenia firmy pozwoli uniknąć przestojów w produkcji oraz straty czasu w przyszłości. 

Rodzaj wydawanego zezwolenia, czas oraz koszt jego uzyskania zależą od specyfiki branży, w której Państwo działają. Wśród dokumentów uprawniających do prowadzania działalności gospodarczej można wyróżnić zezwolenia, koncesje, licencje, zgody oraz wpis do rejestru działalności regulowanej.  Wyżej wymienione decyzje administracyjne będą potrzebne w przypadku, jeśli planują Państwo rozwijać swoją działalność w następujących kierunkach:

 •  transport drogowy oraz kolejowy (w kraju i poza jego granicami);
 •  usługi turystyczne;
 •  usługi bankowe, maklerskie, ubezpieczeniowe, inwestycyjne;
 •  agencje zatrudnienia;
 •  obrót nieruchomościami;
 •  produkcja oraz sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych;
 •  gry hazardowe;
 •  produkcja leków;
 •  usługi detektywistyczne;
 •  telekomunikacja itd.

Zgodnie z prawem posiadania zezwoleń/licencji wymaga około 300 rodzajów działalności w Polsce. 

 • Koncesje, zezwolenia i licencje w Polsce

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu licencji, zapraszamy do kontaktu z konsultantami Oruga Group

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more