Zarządzanie aktywami i nieruchomościami w Polsce


Firma Oruga Group oferuje pełen zakres zintegrowanych usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, a także aktywami osób prawnych. Głównym zadaniem podczas pracy z każdym projektem jest dla nas optymalizacja procesu zarządzania nieruchomościami, wyszukiwanie i realizacja najbardziej racjonalnych i dostępnych rozwiązań.

Zarządzanie nieruchomościami w Polsce to cały szereg działań mających na celu utrzymanie, poprawę stanu nieruchomości, a także analizę jej dalszego rozwoju.

Priorytetem jest stworzenie bezproblemowego oraz stabilnego funkcjonowania obiektu, zmniejszenie wydatków na jego utrzymanie oraz zwiększenie zysków z jego użytkowania.

Wyżej wymienionych czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami mogą dokonywać zarówno właściciele obiektów, jak i zatrudnieni specjaliści. Jednak trzeba podkreślić, że wydajność pracy będzie z pewnością znacznie większa, jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty. W takim przypadku proces zarządzania nieruchomościami trwa bowiem nieprzerwanie oraz terminowo.

Praktykujemy kompleksowe podejście do zarządzania projektami, pracujemy nad ich udoskonaleniem pod względem ekonomicznym, prawnym i inżynieryjnym.

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie i innych miastach Polski

Usługa zarządzania nieruchomościami w Warszawie od specjalistów Oruga Group.

Oferujemy:

 • zarządzanie najmem,
 • zarządzanie zyskami z obiektu,
 • zarządzanie projektami,
 • przygotowanie oraz nadzór podczas podpisywania umowy najmu,
 • zarządzanie kontaktami z najemcami,
 • marketing,
 • wybór firm sprzątających,
 • rozwiązywanie kwestii dotyczących eksploatacji obiektu w organach państwowych (urzędach),
 • nadzór nad eksploatacją i konserwacją budynku,
 • zarządzanie techniczne,
 • zarządzanie finansami nieruchomości,
 • rachunkowość (firma wykonawca),
 • minimalizację i optymalizację kosztów eksploatacyjnych,
 • opracowanie i zestawienie raportów finansowych/sprawozdań,
 • zarządzanie i nadzór nad dochodami klientów – maksymalizacja przychodów.
 •  


Oprócz zarządzania nieruchomościami oferujemy także usługi zarządzania aktywami osób prawnych w Warszawie.

Pakiet usług obejmuje:

 • analizę stóp kapitalizacji,
 • doradztwo w zakresie najmu nieruchomości,
 • negocjacje stawek oraz umów najmu,
 • zawarcie przedwstępnych umów najmu,
 • doradztwo strategiczne,
 • doradztwo inwestycyjne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości,
 • administracyjną obsługę osób prawnych.

Współpracując z każdym nowym klientem, niezależnie od skali projektu, firma Oruga Group zawsze działa zgodnie z zasadami takimi jak:

 • racjonalna organizacja prac i wykorzystanie zasobów,
 • zapobieganie występowaniu awarii poprzez stałą diagnostykę obiektu, w tym przeprowadzanie prac remontowo-konserwatorskich,
 • odnawianie i modernizacja instalacji technicznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
 • kontrola na wszystkich etapach działalności związanej z zarządzaniem obiektem,
 • przestrzeganie wszystkich norm określonych w ustawie,
 • ostrożne podejście oraz indywidualna strategia współpracy z każdym klientem.
 •  

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z Oruga Group oraz chcą, aby Państwa biznes stał się bardziej dochodowy, z przyjemnością zaoferujemy swoją pomoc.


Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza „online”.