Zarządzanie aktywami i nieruchomościami w Polsce


Firma Oruga Group oferuje pełen zakres zintegrowanych usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, a także aktywami osób prawnych. Głównym zadaniem podczas pracy z każdym projektem jest dla nas optymalizacja procesu zarządzania nieruchomościami, wyszukiwanie i realizacja najbardziej racjonalnych i dostępnych rozwiązań.

Zarządzanie nieruchomościami w Polsce to cały szereg działań mających na celu utrzymanie, poprawę stanu nieruchomości, a także analizę jej dalszego rozwoju.

Priorytetem jest stworzenie bezproblemowego oraz stabilnego funkcjonowania obiektu, zmniejszenie wydatków na jego utrzymanie oraz zwiększenie zysków z jego użytkowania.

Wyżej wymienionych czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami mogą dokonywać zarówno właściciele obiektów, jak i zatrudnieni specjaliści. Jednak trzeba podkreślić, że wydajność pracy będzie z pewnością znacznie większa, jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty. W takim przypadku proces zarządzania nieruchomościami trwa bowiem nieprzerwanie oraz terminowo.

Praktykujemy kompleksowe podejście do zarządzania projektami, pracujemy nad ich udoskonaleniem pod względem ekonomicznym, prawnym i inżynieryjnym.

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie i innych miastach Polski

Usługa zarządzania nieruchomościami w Warszawie od specjalistów Oruga Group.

Oferujemy:

 • zarządzanie najmem,
 • zarządzanie zyskami z obiektu,
 • zarządzanie projektami,
 • przygotowanie oraz nadzór podczas podpisywania umowy najmu,
 • zarządzanie kontaktami z najemcami,
 • marketing,
 • wybór firm sprzątających,
 • rozwiązywanie kwestii dotyczących eksploatacji obiektu w organach państwowych (urzędach),
 • nadzór nad eksploatacją i konserwacją budynku,
 • zarządzanie techniczne,
 • zarządzanie finansami nieruchomości,
 • rachunkowość (firma wykonawca),
 • minimalizację i optymalizację kosztów eksploatacyjnych,
 • opracowanie i zestawienie raportów finansowych/sprawozdań,
 • zarządzanie i nadzór nad dochodami klientów – maksymalizacja przychodów.
 •  


Oprócz zarządzania nieruchomościami oferujemy także usługi zarządzania aktywami osób prawnych w Warszawie.

Pakiet usług obejmuje:

 • analizę stóp kapitalizacji,
 • doradztwo w zakresie najmu nieruchomości,
 • negocjacje stawek oraz umów najmu,
 • zawarcie przedwstępnych umów najmu,
 • doradztwo strategiczne,
 • doradztwo inwestycyjne przy zakupie i sprzedaży nieruchomości,
 • administracyjną obsługę osób prawnych.

Współpracując z każdym nowym klientem, niezależnie od skali projektu, firma Oruga Group zawsze działa zgodnie z zasadami takimi jak:

 • racjonalna organizacja prac i wykorzystanie zasobów,
 • zapobieganie występowaniu awarii poprzez stałą diagnostykę obiektu, w tym przeprowadzanie prac remontowo-konserwatorskich,
 • odnawianie i modernizacja instalacji technicznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
 • kontrola na wszystkich etapach działalności związanej z zarządzaniem obiektem,
 • przestrzeganie wszystkich norm określonych w ustawie,
 • ostrożne podejście oraz indywidualna strategia współpracy z każdym klientem.
 •  

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z Oruga Group oraz chcą, aby Państwa biznes stał się bardziej dochodowy, z przyjemnością zaoferujemy swoją pomoc.


Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza „online”.

 

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more