Jak założyć spółkę w Polsce?


 

Polska jest krajem atrakcyjnym nie tylko pod względem warunków do życia, pracy, ale również miejscem bardzo przyjaznym dla przedsiębiorców, dlatego też coraz częściej zagraniczni biznesmeni decydują się na założenie własnej działalności.

Przed założeniem spółki warto jednak sprawdzić, jaka grupa obcokrajowców może prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy, a jaka grupa imigrantów będzie mieć w tym zakresie pewne ograniczenia.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzić działalność gospodarczą w Polsce bez żadnych ograniczeń mogą osoby posiadające:

 •  kartę Polaka;
 •  status rezydenta Unii Europejskiej;
 •  zezwolenie na pobyt stały/czasowy;
 •  status uchodźcy.

rejestracja i zakładanie spółek w Polsce

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej mogą podejmować działalność gospodarczą wyłącznie w formie:

 •  spółki komandytowej;
 •  spółki komandytowo-akcyjnej;
 •  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 •  spółki akcyjnej.
 

Założenie własnej spółki pod okiem doświadczonych profesjonalistów jest bardzo proste. Specjaliści Oruga Group poprowadzą Państwa przez cały proces rejestracji nowej firmy  lub zakupu gotowej spółki w maksymalnie krótkim czasie. Aby zarejestrować własną spółkę potrzeba od 5 do 30 dni, wszystko zależy od wybranej formy rejestracji spółki. Po założeniu własnej działalności gospodarczej przedsiębiorca (obcokrajowiec) może uzyskać zezwolenie na pobyt na okres 1 roku.

Polskie prawo zezwala rezydentom oraz zagranicznym firmom na prowadzenie działalności w Polsce w dowolnej formie, która nie narusza obowiązującego prawa. 

Jednak zastanawiając się nad formą przyszłej działalności, ważne jest aby wybrać dla siebie tę najbardziej wygodną i odpowiednią. 

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej w Polsce oznacza, że jeden lub kilku  wspólników ponoszą pełną odpowiedzialność finansową wobec wierzycieli.  Osoby te nazywane są komplementariuszami.

Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), która jest formą pośrednią pomiędzy spółką komandytową a spółką akcyjną.  Kapitał zakładowy spółki z o.o. dzieli się na udziały o nierównej wartości. Minimalny kapitał zakładowany wynośi 5000 zł.

Najbardziej zaawansowaną formą prowadzenia działalności jest spółka akcyjna (S.A.), która może zostać zawiązana przez jedną bądź kilka osób. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest sporo wyższa niż w przypadku spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością i wynosi 100 000 zł. 

Niezależnie od tego, jaką formę prowadzenia działalności wybrali Państwo dla siebie, ważne jest aby wziąć pod uwagę wszystkie niuanse dotyczące opodatkowania, gdyż firmy zagraniczne są płatnikami podatku od wartości dodanej. Podatek VAT

Obecnie w Polsce obowiązują  4 stawki tego podatku:

 • podstawowa - 23%,
 • obniżone - 8%, 5%, 0%.

Jego wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Stawka 0% VAT jest stosowana, gdy firma zajmuje się eksportem towarów, sprzedażą leków, podręczników i innych towarów. Obniżona stawka 8% obowiązuje w przypadku materiałów budowlanych, książek i czasopism.

Założenie firmy w Polsce posiada szereg zalet:

 • możliwość uzyskania bezzwrotnych dotacji oraz zwrotnych pożyczek przez spółki posiadające płynność finansową;
 •  brak trudności terytorialnych i społecznych w prowadzeniu działalności;
 •  możliwość zakupu nieruchomości na korzystnych warunkach;
 •  stabilny wzrost polskiej gospodarki;
 •  w przypadku podjęcia decyzji o założeniu sp. z o.o. - konieczność posiadania stosunkowo niewielkiego kapitału zakładowego (5000 zł);
 •  możliwość otrzymania kredytu w bankach na terenie Unii Europejskiej z niskim oprocentowaniem w wysokości od 5%  do 7% rocznie;
 •  możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt oraz korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, edukacji lub innych świadczeń państwowych na równi z obywatelami polskimi.

Jeśli mają Państwo jeszcze dodatkowe pytania związanie z zakładaniem własnej spółki, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more