Spółki zależne, filie i przedstawicielstwa w Polsce


 

Jak założyć oddział, przedstawicielstwo lub filię przedsiębiorstwa w Polsce

Każda firma zagraniczna, która ma siedzibę główną poza granicami Polski może otworzyć polską filię. Filia to zależna forma prawno-organizacyjna firmy zagranicznej, która chce być obecna na polskim rynku w celu zaplanowania biznesu i wspierania kontaktów z partnerami biznesowymi. Firma Oruga Group pomoże Państwu wybrać najlepszą formę organizacyjno-prawną waszej firmy. Spółki zależne i filie maja swoje zalety i najlepiej zwrócić się o profesjonalną pomoc podczas podejmowania decyzji o inwestowaniu w Polsce. 

Gdy zagraniczni inwestorzy podejmują decyzję o otwarciu przedstawicielstwa w Polsce, mają możliwość wyboru pomiędzy otwarciem filii lub spółki zależnej. Polskie prawodawstwo pozwala zagranicznemu inwestorowi na otwarcie firmy na takich samych prawach, jak każdemu innemu obywatelowi Polski, dlatego też podjęcie decyzji o optymalnej formie podmiotu biznesu należy wyłącznie do głównej siedziby firmy zagranicznej w Polsce.

Spółki zależne (spółki córki) w Polsce

Spółka zależna – jest to głównie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich norm i zasad opodatkowania i rachunkowości, stosowanych w Polsce. Formę spółki zależnej w Polsce, w zasadzie, wybierają małe i średnie przedsiębiorstwa. Zwracając się do profesjonalistów, zajmujących się rejestracją firm w Polsce, mogą Państwo zdecydować, jaki typ firmy odpowiada Państwa potrzebom. Nasi specjaliści opowiedzą wam również o głównych różnicach między filiami a spółkami zależnymi w Polsce.

Zalety spółek zależnych

Spółka zależna w Polsce jest niezależna od firmy-matki za granicą, i to jest największą zaletą w porównaniu z polskimi filiami. Zagraniczna firma, która chce otworzyć filię w Polsce, będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkie swoje zobowiązania. Tym nie mniej, spółka zależna będzie rozpatrywana jak polska firma i będzie ponosić odpowiedzialność za swoją działalność na terytorium Polski. 

Chcąc zarejestrować firmę w Polsce, powinni Państwo spełnić kilka podstawowych wymagań, a także zachować zasady, dotyczące minimalnego rozmiaru kapitału zakładowego i dokumentów, wymaganych podczas rejestracji firmy. 

Rejestracja spółki zależnej w Polsce

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce wymaga minimalnego rozmiaru kapitału zakładowego 5000 złotych, podzielonego na udziałowców. Nazwa firmy z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być unikalna i zakończona skrótem „Spółka z o. o.” (lub w skrócie Sp. z o.o.). Zarządzanie wykonywane jest przez Radę członków zarządzających, której członkowie wybierani są przez Radę Nadzorczą lub ogólne zebranie akcjonariuszy. 

Spółki zależne mają osobowość prawną, oraz te same prawa i obowiązki co polskie firmy, dlatego też muszą zostać zarejestrowane w celu zapłaty podatku VAT. 


 

Filie ( oddział zagranicznego przedsiębiorcy ) w Polsce

Filia w Polsce w istocie jest kontynuacją firmy-matki, znajdującej się w innym kraju. Otwarcie filii to doskonałe rozwiązanie dla międzynarodowych firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność w Polsce i kontrolować działalność swojego biura w kraju. 

Jako alternatywę, firma zagraniczna może zarejestrować w Polsce zależną spółkę. Działalność filii powinna być taka sama jak działalność głównej firmy. Oprócz tego, cechą filii jest to, że w pełni jest zależna od firmy zagranicznej. 

Filia jest częścią firmy zagranicznej, nie posiada statusu osobowości prawnej, dlatego też każde działanie lub zobowiązanie filii w Polsce będzie bezpośrednio wpływać na zagraniczną firmę. Nazwa filii, otwartej w Polsce, powinna być taka sama jak nazwa firmy zagranicznej, przetłumaczona na język polski z określeniem „oddział w Polsce”. 

Aby zarejestrować filię, nie potrzebna jest minimalna wielkość kapitału zakładowego, ale sama filia powinna odpowiadać kilku kryteriom podczas rejestracji. 

Założenie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Filia w Polsce powinna przestrzegać wszystkich zobowiązań, jakie należą do każdego polskiego przedsiębiorstwa. Osoba prawna powinna posiadać księgi rachunkowe (w języku polskim) zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości w Polsce. O każdej zmianie w statusie firmy zagranicznej (w tym, realizacja procedury likwidacji i bankructwa) powinien zostać poinformowany Krajowy Rejestr Sądowy. 

Polska filia powinna mieć wyznaczonego pełnomocnika, który będzie przedstawicielem firmy. Przedstawiciel powinien przedstawić szczegółową informację o swoich danych identyfikacyjnych, takich jak imię, nazwisko i miejsce zamieszkania w Polsce. 

Filia firmy zagranicznej powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W zależności od rodzaju działalności, realizowanej przez filię, może ona potrzebować specjalnych pozwoleń i licencji. 


 

Opodatkowanie w Polsce

Warunki podatkowe

Dla tych osób, które stosują określony reżim, podatki odprowadzane są wyłącznie od dochodów, uzyskanych w związku z wypełnianiem zobowiązań w Polsce lub uzyskanych z polskich źródeł. 

Podatek dochodowy dla osób prawnych w Polsce wynosi 19%. Stowarzyszenia nie płacą podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli były założone przez osoby fizyczne.

Podatek VAT w Polsce

Standardowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23% od 2011 roku. Tak jak w wielu innych krajach, Polska również udziela ulg w płatności VAT, z tytułu korzystania z takich usług, jak pocztowe i finansowe, a także posiada obniżone stawki VAT do 8% i 5% na niektóre produkty spożywcze, książki, gazety i inne kategorie towarów. Tym nie mniej, istnieje możliwość zwrotu VAT poprzez złożenie wniosku do organów podatkowych. 

Możecie Państwo również przesłać wiadomość na adres e-mail, znajdujący się w dziale Kontakty.

Firma ORUGA GROUP oferuje kompleksową obsługę prawną Państwa firmy na terytorium Polski.