Spółki zależne, filie i przedstawicielstwa w Polsce


 

Jak założyć oddział, przedstawicielstwo lub filię przedsiębiorstwa w Polsce

Każda firma zagraniczna, która ma siedzibę główną poza granicami Polski może otworzyć polską filię. Filia to zależna forma prawno-organizacyjna firmy zagranicznej, która chce być obecna na polskim rynku w celu zaplanowania biznesu i wspierania kontaktów z partnerami biznesowymi. Firma Oruga Group pomoże Państwu wybrać najlepszą formę organizacyjno-prawną waszej firmy. Spółki zależne i filie maja swoje zalety i najlepiej zwrócić się o profesjonalną pomoc podczas podejmowania decyzji o inwestowaniu w Polsce. 

Gdy zagraniczni inwestorzy podejmują decyzję o otwarciu przedstawicielstwa w Polsce, mają możliwość wyboru pomiędzy otwarciem filii lub spółki zależnej. Polskie prawodawstwo pozwala zagranicznemu inwestorowi na otwarcie firmy na takich samych prawach, jak każdemu innemu obywatelowi Polski, dlatego też podjęcie decyzji o optymalnej formie podmiotu biznesu należy wyłącznie do głównej siedziby firmy zagranicznej w Polsce.

Spółki zależne (spółki córki) w Polsce

Spółka zależna – jest to głównie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich norm i zasad opodatkowania i rachunkowości, stosowanych w Polsce. Formę spółki zależnej w Polsce, w zasadzie, wybierają małe i średnie przedsiębiorstwa. Zwracając się do profesjonalistów, zajmujących się rejestracją firm w Polsce, mogą Państwo zdecydować, jaki typ firmy odpowiada Państwa potrzebom. Nasi specjaliści opowiedzą wam również o głównych różnicach między filiami a spółkami zależnymi w Polsce.

Zalety spółek zależnych

Spółka zależna w Polsce jest niezależna od firmy-matki za granicą, i to jest największą zaletą w porównaniu z polskimi filiami. Zagraniczna firma, która chce otworzyć filię w Polsce, będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkie swoje zobowiązania. Tym nie mniej, spółka zależna będzie rozpatrywana jak polska firma i będzie ponosić odpowiedzialność za swoją działalność na terytorium Polski. 

Chcąc zarejestrować firmę w Polsce, powinni Państwo spełnić kilka podstawowych wymagań, a także zachować zasady, dotyczące minimalnego rozmiaru kapitału zakładowego i dokumentów, wymaganych podczas rejestracji firmy. 

Rejestracja spółki zależnej w Polsce

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce wymaga minimalnego rozmiaru kapitału zakładowego 5000 złotych, podzielonego na udziałowców. Nazwa firmy z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być unikalna i zakończona skrótem „Spółka z o. o.” (lub w skrócie Sp. z o.o.). Zarządzanie wykonywane jest przez Radę członków zarządzających, której członkowie wybierani są przez Radę Nadzorczą lub ogólne zebranie akcjonariuszy. 

Spółki zależne mają osobowość prawną, oraz te same prawa i obowiązki co polskie firmy, dlatego też muszą zostać zarejestrowane w celu zapłaty podatku VAT. 


 

Filie ( oddział zagranicznego przedsiębiorcy ) w Polsce

Filia w Polsce w istocie jest kontynuacją firmy-matki, znajdującej się w innym kraju. Otwarcie filii to doskonałe rozwiązanie dla międzynarodowych firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność w Polsce i kontrolować działalność swojego biura w kraju. 

Jako alternatywę, firma zagraniczna może zarejestrować w Polsce zależną spółkę. Działalność filii powinna być taka sama jak działalność głównej firmy. Oprócz tego, cechą filii jest to, że w pełni jest zależna od firmy zagranicznej. 

Filia jest częścią firmy zagranicznej, nie posiada statusu osobowości prawnej, dlatego też każde działanie lub zobowiązanie filii w Polsce będzie bezpośrednio wpływać na zagraniczną firmę. Nazwa filii, otwartej w Polsce, powinna być taka sama jak nazwa firmy zagranicznej, przetłumaczona na język polski z określeniem „oddział w Polsce”. 

Aby zarejestrować filię, nie potrzebna jest minimalna wielkość kapitału zakładowego, ale sama filia powinna odpowiadać kilku kryteriom podczas rejestracji. 

Założenie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Filia w Polsce powinna przestrzegać wszystkich zobowiązań, jakie należą do każdego polskiego przedsiębiorstwa. Osoba prawna powinna posiadać księgi rachunkowe (w języku polskim) zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości w Polsce. O każdej zmianie w statusie firmy zagranicznej (w tym, realizacja procedury likwidacji i bankructwa) powinien zostać poinformowany Krajowy Rejestr Sądowy. 

Polska filia powinna mieć wyznaczonego pełnomocnika, który będzie przedstawicielem firmy. Przedstawiciel powinien przedstawić szczegółową informację o swoich danych identyfikacyjnych, takich jak imię, nazwisko i miejsce zamieszkania w Polsce. 

Filia firmy zagranicznej powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W zależności od rodzaju działalności, realizowanej przez filię, może ona potrzebować specjalnych pozwoleń i licencji. 


 

Opodatkowanie w Polsce

Warunki podatkowe

Dla tych osób, które stosują określony reżim, podatki odprowadzane są wyłącznie od dochodów, uzyskanych w związku z wypełnianiem zobowiązań w Polsce lub uzyskanych z polskich źródeł. 

Podatek dochodowy dla osób prawnych w Polsce wynosi 19%. Stowarzyszenia nie płacą podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli były założone przez osoby fizyczne.

Podatek VAT w Polsce

Standardowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23% od 2011 roku. Tak jak w wielu innych krajach, Polska również udziela ulg w płatności VAT, z tytułu korzystania z takich usług, jak pocztowe i finansowe, a także posiada obniżone stawki VAT do 8% i 5% na niektóre produkty spożywcze, książki, gazety i inne kategorie towarów. Tym nie mniej, istnieje możliwość zwrotu VAT poprzez złożenie wniosku do organów podatkowych. 

Możecie Państwo również przesłać wiadomość na adres e-mail, znajdujący się w dziale Kontakty.

Firma ORUGA GROUP oferuje kompleksową obsługę prawną Państwa firmy na terytorium Polski.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more