Rejestracja i zakładanie spółek w Polsce


Przedstawiamy Państwu kompleksowe usługi rejestracji i przerejestrowywania osób prawnych, wniesienia zmian, rejestracji przedstawicielstw firm zagranicznych, oddziałów oraz filii na terenie Polski.

Rejestrujemy wszelkie dostępne formy osób prawnych, z których najbardziej popularną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Usługi związane z rejestracją osób prawnych:

 • przygotowanie kompletu dokumentów i wniosków składanych do organu rejestracyjnego,
 • uzyskanie świadectw rejestracji, wypisu KRS,
 • uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
 • uzyskanie rejestracji VAT i VAT UE,
 • rejestracja w urzędzie celnym (EORI),
 • pomoc przy otwarciu rachunku bankowego,
 • doradztwo.
 •  

Usługi rejestracji przedstawicielstw, filii i oddziałów osób prawnych zagranicznych na terytorium Polski:

 • przygotowanie kompletu dokumentów i wniosków składanych do organu rejestracyjnego,
 • uzyskanie świadectwa rejestracji i wypisów,
 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym,
 • uzyskanie zaświadczenia NIP i VAT,
 • pomoc przy otwarciu rachunku bankowego.
 •  

Usługi rejestracji przedstawicielstw i oddziałów firm zagranicznych na terytorium Polski:

 • zmiana wielkości kapitału zakładowego,
 • zmiana liczby wspólników,
 • zmiana nazwy,
 • zmiana siedziby i adresu prowadzenia działalności,
 • zmiana członków zarządu spółki,
 • dodawanie nowych i zmiana klasyfikacji działalności.
 •  
 

Informacje dodatkowe:

 • standardowy okres rejestracji – trzy–pięć tygodni,
 • minimalny kapitał ustawowy wynosi 5000 PLN (około 1250 euro),
 • do wydatków na rejestrację firmy wliczony jest komplet dokumentów, wszystkie związane z rejestracją opłaty, opłacone z góry na rok biuro wirtualne i adres do rejestracji z odbiorem i obsługą korespondencji, kapitał ustawowy nie jest wliczony,
 • brak ograniczenia co do obywatelstwa wspólników,
 • możliwa jest rejestracja spółki na podstawie pełnomocnictw, bez obecności wspólników,
 • oferujemy kilka adresów wirtualnych biur/adresów do rejestracji,
 • zezwolenia na pracę dla członków zarządu (dotyczy cudzoziemców).

Istnieje możliwość założenia firmy w Polsce na odległość przy udziale pełnomocnika.


Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza „online”.