Rejestracja i zakładanie spółek w Polsce


Przedstawiamy Państwu kompleksowe usługi rejestracji i przerejestrowywania osób prawnych, wniesienia zmian, rejestracji przedstawicielstw firm zagranicznych, oddziałów oraz filii na terenie Polski.

Rejestrujemy wszelkie dostępne formy osób prawnych, z których najbardziej popularną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Usługi związane z rejestracją osób prawnych:

 • przygotowanie kompletu dokumentów i wniosków składanych do organu rejestracyjnego,
 • uzyskanie świadectw rejestracji, wypisu KRS,
 • uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
 • uzyskanie rejestracji VAT i VAT UE,
 • rejestracja w urzędzie celnym (EORI),
 • pomoc przy otwarciu rachunku bankowego,
 • doradztwo.
 •  

Usługi rejestracji przedstawicielstw, filii i oddziałów osób prawnych zagranicznych na terytorium Polski:

 • przygotowanie kompletu dokumentów i wniosków składanych do organu rejestracyjnego,
 • uzyskanie świadectwa rejestracji i wypisów,
 • rejestracja w Urzędzie Skarbowym,
 • uzyskanie zaświadczenia NIP i VAT,
 • pomoc przy otwarciu rachunku bankowego.
 •  

Usługi rejestracji przedstawicielstw i oddziałów firm zagranicznych na terytorium Polski:

 • zmiana wielkości kapitału zakładowego,
 • zmiana liczby wspólników,
 • zmiana nazwy,
 • zmiana siedziby i adresu prowadzenia działalności,
 • zmiana członków zarządu spółki,
 • dodawanie nowych i zmiana klasyfikacji działalności.
 •  
 

Informacje dodatkowe:

 • standardowy okres rejestracji – trzy–pięć tygodni,
 • minimalny kapitał ustawowy wynosi 5000 PLN (około 1250 euro),
 • do wydatków na rejestrację firmy wliczony jest komplet dokumentów, wszystkie związane z rejestracją opłaty, opłacone z góry na rok biuro wirtualne i adres do rejestracji z odbiorem i obsługą korespondencji, kapitał ustawowy nie jest wliczony,
 • brak ograniczenia co do obywatelstwa wspólników,
 • możliwa jest rejestracja spółki na podstawie pełnomocnictw, bez obecności wspólników,
 • oferujemy kilka adresów wirtualnych biur/adresów do rejestracji,
 • zezwolenia na pracę dla członków zarządu (dotyczy cudzoziemców).

Istnieje możliwość założenia firmy w Polsce na odległość przy udziale pełnomocnika.


Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza „online”.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more