Popularne formy inwestowania w Polsce


Zapraszamy do zapoznania się wieloma rozwiązaniami jakie Państwu proponujemy w zakresie lokowania środków oraz wykorzystywanych w tym celu instrumentów. Powszechnie znanym faktem jest to, że inwestowanie w nieruchomości jest korzystniejszą lokatą kapitału niż deponowanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych czy też depozytowych.


 

Można wymienić najbardziej popularne formy inwestowania w nieruchomości:

  1. Nabycie nieruchomości w celu wynajmu;
  2. Inwestycje w nieruchomość na etapie budowy w celu dalszej odsprzedaży;
  3. Fundusze inwestycyjne;

Proponujemy zapoznanie się z każdą z proponowanych form inwestowania.

1) Nabycie nieruchomości w Polsce w celu wynajmu.

Nabycie nieruchomości w celu wynajmu;

Średni zarobek z inwestycji w nieruchomość w Polsce pod wynajem kształtuje się w następujący sposób:

  • 4-5% roczny zwrot z nieruchomości mieszkalnej
  • 8-10% roczny zwrot z nieruchomości komercyjnej

Już samo to daje niezły średnioeuropejski wynik. Kwestia płynności nieruchomości jest aktualny dla wszystkich, dlatego też nie jest to tajemnicą, że dobre komercyjne lokale w większych miastach Polski dość ciężko kupić, ale nie jest to niemożliwe. Należy wspomnieć o tym, że cudzoziemcy nie będący rezydentami UE mogą inwestować w mieszkania bez ograniczeń, "kupując je na własny użytek"  jednakże w przypadku nieruchomości komercyjnych, osoba fizyczna musi otrzymać pozwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych. 

2) Inwestycje w nieruchomości w Polsce na etapie budowy w celu dalszej sprzedaży.

Czy można zarobić więcej inwestując w nieruchomość w Polsce? Oczywiście, że tak, przy profesjonalnym wsparciu i prawidłowym wyborze projektów można zarobić nawet 20% zysku, jednakże aby tyle zarobić, inwestycja musi przewyższać wartość 400 000 euro. Taki wynik ciężko osiągnąć przy słabej znajomości rynku i bez jego stałego monitoringu, ponieważ nie wszyscy deweloperzy oferują taką możliwość przypadkowym klientom. Przy inwestycjach tego formatu otrzymujecie gwarancję, na przykład, deponowanie kwoty do umownego zakończenia przez dewelopera określonych etapów budowy, a także gwarancję ubezpieczeniową dewelopera w przypadku niezakończenia bądź opóźnień w zakończeniu inwestycji.

3) Fundusze inwestycyjne w Polsce.

Należy zaznaczyć, że w tym artykule będziemy rozpatrywać wyłącznie fundusze inwestycyjne w Polsce, zajmujące się inwestowaniem środków w nieruchomości i ich zarządzaniem. To dość powszechna forma inwestowania i rozłożenia ryzyka w całej Europie Środkowej i Zachodniej. W jaki sposób zachodzi dywersyfikacja ryzyka  - odpowiedź jest dość prosta, uwzględniając liczbę inwestorów, nie ma konieczności inwestowania od razu dużej sumy, minimalne wkłady w fundusze inwestycyjne w Polsce zaczynają się od 20 000 euro, przy czym inwestor oficjalnie wprowadzany jest do składu firmy (jako akcjonariusz/założyciel) i osiąga stały zysk proporcjonalnie do zainwestowanych środków w fundusz inwestycyjny. 

Zysk z takich inwestycji wynosi 8-15% w zależności od sumy inwestycji w wybranego funduszu. 


Nabywając akcje i udziały takich przedsiębiorstw z nieruchomym majątkiem w Polsce,"dla nie rezydentów"  należy pamiętać, że w większości przypadków należy przejść procedurę wydania zezwolenia na nabycie akcji i udziałów, które wydawane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ustawowy termin wydania zezwolenia wynosi od dwóch do sześciu miesięcy.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, możecie skontaktować się z naszymi konsultantami w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Mogą Państwo również wysłać informację na e-mail, znajdujący się w dziale Kontakty.

Cookies

This website uses cookies for anonymous analysis of the usage behavior. By using this website, you agree to the use of cookies. Learn more